afwezig

Ziek melden

Als uw kind ziek is, dan kunt u dit telefonisch doorgeven voor 8:40 uur via het telefoonnummer van de absentielijn:
0545 - 72 70 05.

Als een leerling onder schooltijd ziek wordt, verlaat de leerling de school alleen met toestemming van de mentor of de onderwijscoördinator. Er wordt altijd contact met u opgenomen als uw kind ziek naar huis gaat.

 

 

Afspraken onder schooltijd

Voor bezoek aan de huisarts, orthodontist, tandarts, therapeut etc., vragen wij u dit zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Wanneer dit niet lukt, dient u vooraf schriftelijk (briefje of e-mail) toestemming aan de mentor te vragen voor de afwezigheid van uw kind.

 

 

 

 

Verzuim

Kinderen van 5 t/m 17 jaar zijn wettelijk verplicht naar school te gaan. Verzuim is alleen toegestaan wanneer een kind bijvoorbeeld ziek is of in het geval van een doktersbezoek. 
Als een leerling niet aanwezig is op school en we daar geen melding van hebben ontvangen, dan nemen we contact met de ouders.
Mocht telefonisch contact niet mogelijk zijn, dan wordt er zo spoedig mogelijk op een andere manier contact gezocht.
Is een leerling opvallend vaak afwezig, dan moeten we de leerplichtambtenaar inschakelen.
U krijgt hiervan als ouder bericht.

 

 

 

 

Verzuimprotocol

MaxX hanteert het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek (versie september 2015) om te bepalen of verzuim geoorloofd is of niet.
Wilt u het verzuimprotocol inzien? Dat kunt u hier vinden.

 

 

 

 

(Bijzonder) verlof

In een aantal bijzondere gevallen is bijzonder verlof mogelijk. In het verzuimprotocol staan afspraken over hoe we omgaan met verlofaanvragen.
MaxX sluit zich aan bij de algemeen geldende regelingen voor het geven van verlof in verband met familieomstandigheden.
Vakantie opnemen tijdens schooltijd is in principe onmogelijk.
Bijzonder verlof kan aangevraagd worden via dit Verlof Formulier. Dit  formulier kunt u downloaden en invullen. Daarna kunt u het ingevulde formulier opsturen naar: info@maxxonderwijs.nl.