Home

Dinsdag 12 december: Gym voor de 5de jaars vervalt, dus gewoon gym voor de 4de jaars.
Vrijdag 22 december: Sylvesterbolletje voor de leerlingen.
Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018: Kerstvakantie. Maandag 8 januari start om 11.00 uur.