Onderwijsprogramma
Ons onderwijsprogramma bestaat uit theoretische vakken, praktijkvakken, arbeidstraining in en buiten de school, en stages.
De theorie is niet leidend, maar ondersteunend aan de praktijk.
Uw zoon of dochter leren en helpen om zelfstandige keuzes te maken is heel belangrijk.
We besteden de gehele schooltijd continu aandacht aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.
Om de kansen op de arbeidsmarkt en bij vervolgopleidingen te vergroten worden er uitgebreide stagetrajecten ingezet.
Onze leerlingen kunnen arbeidsmarktgerichte certificaten behalen.

Onderwijspijlers
De focus binnen ons onderwijs is gericht op vijf pijlers, leerlingen begeleiden en toe leiden naar zelfstandig:
• Wonen
• Werken
• Invullen van vrije tijd
• Burgerschap
• Een leven lang leren