Arbeid

Uitstroom naar arbeid

Uw zoon of dochter wordt voorbereid op de stages en uitstroom vanaf
leerjaar 1.
In principe gaan leerlingen op stage als ze ongeveer 15 jaar zijn.
Niet alleen de leeftijd is doorslaggevend.
We letten sterk op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
Praktische handigheid, zelfstandigheid en sociaal functioneren is hierbij erg belangrijk.
Gezamenlijk maken we een inschatting of uw kind zich staande kan houden in een bedrijf.
Als dit nog niet het geval is, dan werkt hij of zij verder aan de vaardigheden die hiervoor nodig zijn.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld samenwerken en overleggen, instructies opvolgen, aandacht en begrip tonen en met druk en tegenslag omgaan.
Hiermee bereiden we uw kind voor om na/zijn of haar schoolperiode aan het werk te gaan in een bedrijf of organisatie.