Missie en Visie

Wij zijn MaxX, een school voor praktijkonderwijs.
We geven les aan jongeren van 12 t/m 18 jaar die vooral leren door te doen.
Op onze school zijn alle jongeren welkom.
We hebben respect voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.
Iedere leerling ontdekt en ontwikkelt eigen talenten. Sommige leerlingen gaan na hun schooltijd direct aan het werk.
Een ander deel stroomt door naar een vervolgopleiding.
Een klein percentage stroomt uit naar dagbesteding.
We hebben oog voor jou en stimuleren het beste uit jezelf te halen.
Onze slogan: MaxX, maak werk van je talent.


Missie

Onze eigen omgeving én de samenleving veranderen snel.
In deze dynamische omgeving stimuleert MaxX jongeren gebruik te maken van hun eigen talenten.
Op die manier kunnen zij een eigen bijdrage leveren aan de maatschappij.
Jongeren geven we de ruimte om tot zelfstandige en zelfverzekerde burgers op te groeien.
Ieder mens heeft talenten, competenties, mogelijkheden en capaciteiten waar we ons bewust van zijn.
Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat wil ik?
Wat heb ik nodig om na MaxX je verder te kunnen ontwikkelen?
Wij besteden extra aandacht aan de talentontwikkeling van onze leerlingen door deze ontwikkelvragen een structurele plek in ons onderwijs te geven.
Ik doe ertoe | Jij doet ertoe | De omgeving doet ertoe. 

Visie

Leerlingen van MaxX ontwikkelen zich tot volwassenen die: deel uitmaken van de samenleving; een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving; kunnen ontvangen wat de samenleving hen biedt.
Om hier nu en in de toekomst inhoud aan te kunnen geven bereiden we onze leerlingen voor op werken, wonen, burgerschap, vrije tijd en een leven lang leren.
Iedereen leert op een eigen manier: met je hoofd, door te doen, binnen en buiten de school.
Bij MaxX maken we verbinding met al deze terreinen, zodat je gebruik maakt van alle mogelijkheden.
Er is ruimte voor verschillen.
We leren met elkaar én van elkaar.
Leren is denken én doen. In een veilig en prettig klimaat leer je het beste.
MaxX biedt dit, gecombineerd met voorspelbaarheid en eenduidigheid. 
Talentontwikkeling

Visie op talentontwikkeling

Om talent te ontwikkelen is het belangrijk dat een persoon zich bewust is van wat hij of zij wil leren. Er moet blijvend geïnvesteerd worden in het ontdekken van talenten. Talent ontwikkelt zich door te doen. Hierbij is ondersteuning erg belangrijk. Op MaxX gaan we in gesprek om de talenten in beeld te krijgen en te ontwikkelen.
Onderwijs

Visie op onderwijs

Onderwijs moet zorgdragen voor het veilige klimaat waarin geleerd kan worden. Onderwijs is op een gestructureerde en planmatige manier vormgeven aan het leren. Goed onderwijs zorgt voor uitdaging en maakt gebruik van verschillende strategieën en werkvormen. Van en met elkaar leren gebeurt bij goed onderwijs.
Schoolklimaat

Visie op schoolklimaat

In een prettig klimaat wordt het beste geleerd. De kernwaarden van MaxX staan voor dit klimaat, waarbij voorspelbaarheid en eenduidigheid belangrijk zijn en waar ruimte is voor onderlinge verschillen.