HR20170620_MaxxNeede_0165

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en personeelsleden. De MR heeft invloed op het beleid van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Op dit moment bestaat de MR uit:

Vanuit de oudergeleding:
mevrouw Brommer, mevrouw Orriëns-Lansink en mevrouw Stegeman-Evenhuis.
Leden vanuit het personeel:
mevrouw Waarts (voorzitter), meneer Nijhuis en mevrouw Seynaeve.

Meer informatie is te verkrijgen via mrinfo@maxxonderwijs.nl.

Schoolbestuur Stichting Achterhoek VO (link)
De kaders van waaruit MaxX werkt worden enerzijds bepaald door de Wet op het voortgezet onderwijs, en dan met name de bepalingen die gelden voor het praktijkonderwijs, en anderzijds door het strategisch beleid van de stichting Achterhoek VO.

MaxX valt onder het bevoegd gezag van Stichting Achterhoek VO, samen met elf andere VO-scholen in de regio Achterhoek: Almende College, Gerrit Komrij College, Ludger College, Metzo College, MaxX, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. 

Adresgegevens Achterhoek VO
Postbus 429
7200 AK Doetinchem
0314 - 394 181

info@achterhoekvo.nl
www.achterhoekvo.nl

Samenwerkingsverband Slinge-Berkel
Het samenwerkingsverband Slinge-Berkel telt 14 scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs in zes gemeenten: Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Lochem, Oost Gelre en Winterswijk. MaxX maakt deel uit van het samenwerkingsverband Slinge-Berkel. Voor meer informatie kijkt u op de website www.slinge-berkel.nl.

PHOTO-MR 2018
Notulen MR van het lopende schooljaar
Respect voor ieders culturele achtergrond