Header Homepage Dummy

Bericht i.v.m. het Corona Virus. 

De scholen blijven tot en met de meivakantie gesloten.

Conform de opdracht van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap blijven alle scholen van ons bestuur gesloten,

Dus ook MaxX zal haar deuren t/m 8 mei 2020 sluiten, dit is inclusief de meivakantie.

Hiermee hopen wij het verspreiden van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen dat er een piek belasting komt op de ziekenhuizen.

Stages
Alle stages zijn tot 8 mei stopgezet. Alle stages zijn onder begeleiding van onze school, en deze begeleiding kunnen wij nu niet meer bieden. 
Alle stageafspraken, beoordelingen en dergelijke afspraken tot 8 mei komen dan ook te vervallen.

 

Praktijkonderwijs to the MaxX

Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs, ingericht voor leerlingen die vooral sterk zijn in praktische vakken. Het zijn veelal moeilijk lerende jongeren met een Pro-beschikking. Iedere leerling volgt een onderwijsprogramma op maat, waarin theorie gekoppeld is aan praktische vakken als koken, verzorging, werken met groen, schilderen en voertuigentechniek.

In artikel 10f van de Wet op het voortgezet onderwijs staat dat praktijkonderwijs onderwijs is voor leerlingen voor wie vaststaat dat:
a.) een orthopedagogische en orthodidactische benadering is geboden en
b.) het volgen van één van de leerwegen van het regulier VMBO, al dan niet met leerwegondersteuning, niet leidt tot het behalen van het getuigschrift of diploma VMBO.

Vakken

Leerlingen van MaxX ontwikkelen zich tot volwassenen die als volwaardige burger deel kunnen uitmaken van de samenleving, een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en kunnen ontvangen wat de samenleving hen biedt. Leerlingen kunnen kiezen uit één van onderstaande praktijkrichtingen:

  • Facilitair
  • Groen
  • Handel
  • Horeca
  • Techniek

Meer weten over het onderwijsprogramma?

Het onderwijsprogramma

Schoolplein
Techniek
De mentor is de spil van het gehele leerproces