Missie & visies

Missie
De missie van MaxX luidt: “MaxX, maak werk van je talent.”
Ieder mens heeft talenten, mogelijkheden en capaciteiten om een bijdrage te leveren aan de samenleving. De omgeving is dynamisch, turbulent en verandert voortdurend. In deze omgeving wil MaxX kwetsbare jongeren hun eigen talenten laten ontdekken en ontwikkelingen, om hen zo tot autonome en zelfverzekerde burgers te laten opgroeien. Wie ben jij, wat wil jij en wat heb je nodig?

MaxX vindt het belangrijk dat mensen regie nemen voor hun eigen leerproces en ontwikkeling. Leren gaat over omgaan met jezelf, de ander en je omgeving.

Op MaxX verwachten we de volgende kernwaarden:

  • Ik doe ertoe
  • Jij doet ertoe
  • De omgeving doet ertoe

Visies
Visie op talentontwikkeling
Om talent te ontwikkelen is het belangrijk dat een persoon zich bewust is van wat hij of zij wil leren. Er moet blijvend geïnvesteerd worden in het ontdekken van talenten. Talent ontwikkelt zich door te doen. Hierbij is ondersteuning erg belangrijk. Op MaxX gaan we in gesprek om de talenten in beeld te krijgen en te ontwikkelen.

Visie op leren
Iedereen leert op verschillende manieren, dit vraagt om een individuele aanpak. Leren kan cognitief zijn, maar zeker ook door te doen. Leren gebeurt op allerlei plekken. Om leren effectief te maken is het belangrijk om die verschillende terreinen met elkaar in verbinding te brengen. Leren kan in een veilige omgeving waar professioneel wordt samengewerkt. Dat betekent dat iedereen er mag zijn, maar niet elk gedrag toelaatbaar is.

Visie op onderwijs
Onderwijs moet zorgdragen voor het veilige klimaat waarin geleerd kan worden. Onderwijs is op een gestructureerde en planmatige manier vormgeven aan het leren. Goed onderwijs zorgt voor uitdaging en maakt gebruik van verschillende strategieën en werkvormen. Van en met elkaar leren gebeurt bij goed onderwijs.

Visie op schoolklimaat
In een prettig klimaat wordt het beste geleerd. De kernwaarden van MaxX staan voor dit klimaat, waarbij voorspelbaarheid en eenduidigheid belangrijk zijn en waar ruimte is voor onderlinge verschillen.

De mentor is de spil van het gehele leerproces