Onderwijs

Missie & vissies
De missie van MaxX luidt: MaxX, maak werk van je talent. Ieder mens heeft namelijk talenten, mogelijkheden en capaciteiten om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Tevens hebben we op MaxX onze visies gericht op de optimale schoolomgeving voor en ontwikkeling van onze leerlingen. Lees hier meer over onze missie en visies:

Missies & visies

Ontwikkelingen
Dit schooljaar geven wij een vervolg aan de drie reeds ingezette ontwikkellijnen voor MaxX als geheel. Lees hier meer over deze drie ontwikkellijnen:

Ontwikkelingen

Onderwijsprogramma
Het onderwijsprogramma is gericht op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, houding, gedrag en bewustzijn. Wij vinden daarbij leren leren, leren reflecteren, leren omgaan met emoties en leren bewust te handelen heel belangrijk. Uitgebreide informatie over ons onderwijsprogramma leest u hier:

Onderwijsprogramma

Toeleiding naar arbeid - uitstroom
De leerlingen worden voorbereid op de stages door arbeidstraining binnen én buiten de school. Praktische handigheid, zelfstandigheid en sociaal functioneren vinden wij hierbij erg belangrijk. Wij maken gezamenlijk een inschatting of de leerling zich staande kan houden in een bedrijf. Als dit nog niet het geval is, dan werkt de leerling verder aan deze vaardigheden. Lees hier meer over de toeleiding naar de arbeidsmarkt:

Toeleiding naar arbeid - uitstroom

Toeleiding naar vervolgstudie
In het praktijkonderwijs gaat het er om dat de school het beste uit de leerling haalt. Met andere woorden: er geldt voor scholen in het praktijkonderwijs een inspanningsverplichting leerlingen zo ver mogelijk te brengen, dit is geen resultaatsverplichting. Lees hier meer over de toeleiding naar vervolgstudies:

Toeleiding naar vervolgstudie

Onderwijskwaliteit
Op MaxX werken wij met aandacht voor kwaliteit en de borging daarvan. Zo beschikken wij over een intern kwaliteitenteam, dat ons ondersteunt bij kwalitatief gericht werken. Tevens neemt MaxX elk drie jaar het Praktijkonderwijs Zelf Onderzoek af (ProZO). De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van de school. Lees hier meer over de kwaliteitsborging van MaxX:

Onderwijskwaliteit

De mentor is de spil van het gehele leerproces