Ontwikkelingen

Dit schooljaar geven wij een vervolg aan de drie reeds ingezette ontwikkellijnen voor MaxX als geheel. Het hele jaar wordt hier aandacht aan besteed. Wij vormen samen een leer- en leefgemeenschap. Werken vanuit een samenhangend plan op een manier die onze doelen werkelijk ondersteunen. MaxX, maak werk van je talent, is de basis voor het leren van leerling, medewerkers en organisatie.

Ontwikkellijnen

  1. De individuele ontwikkeling van leerlingen en medewerkers vanuit talenten.
  2. Een toekomstgericht onderwijs met bijbehorende begeleiding.
  3. Het ontwikkelen van de organisatie naar lerende, succesvol samenwerkende en zelfverantwoordelijke teams.
Respect voor ieders culturele achtergrond