leerlingen-en-ouders

Toelating

Beschikking praktijkonderwijs
Leerlingen van 12 tot 18 jaar, die voldoen aan de door het samenwerkingsverband Slinge-Berkel (SWV) gestelde criteria voor het Praktijkonderwijs, zijn toelaatbaar tot MaxX. MaxX plaatst alleen leerlingen met een zogenaamde “Beschikking Praktijkonderwijs”, die door het SWV wordt afgegeven.

Voor vragen betreffende de toelating kunt u contact opnemen met mevrouw L. Bergsma, schoolpsycholoog. Zij is bereikbaar via: l.bergsma@maxxonderwijs.nl of het telefoonnummer van de school.

Passend Onderwijs
Vanaf 2015-2016 is de Wet passend onderwijs van kracht en is elke school lid van een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan leerlingen op scholen in een bepaalde regio en voor de toewijzing van extra begeleidingsmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben.

Ouders als samenwerkende partners
Het partnerschap tussen school en ouders is een wezenlijk kwaliteitskenmerk van ons onderwijs. Wij hebben een gezamenlijk belang; het zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van kinderen op school en thuis. Samen kunnen wij meer doen dan ieder voor zich. Het contact geven wij op verschillende manieren vorm. Lees hier meer:

Contact met ouders

De mentor is de spil van het gehele leerproces