leerlingen-en-ouders

Regels en afspraken

Regels geven ruimte en bedding aan onze leer- en leefgemeenschap. Het nut van regels is dat iedereen daardoor weet wat zijn vrijheid is en wat de grenzen zijn. Daardoor geven regels naast zekerheid en bescherming juist ook vrijheid. Het doel van (het stellen van) onze regels is het persoonlijk leiderschap te ontdekken en te ontwikkelen.

Leer- en leefregels
Onze drie belangrijkste leer- en leefregels zijn:

 •   Ik doe ertoe.
 •   De ander doet ertoe.
 •   De omgeving, spullen van onszelf en van de ander doen ertoe.

In mijn gedrag laat ik dit zien/kun je dit merken. Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn gedrag. Natuurlijk mag ik fouten maken. In dat geval herstel ik dit met de betrokkenen. Wij voeren het gesprek als wij merken dat het niet lukt of niet werkt.

De leer- en leefregels zijn voor een aantal thema’s verder uitgewerkt:

 1. In wettelijke regels die altijd gelden;
 2. In bijzondere regels die wij per jaar met elkaar bekijken en vaststellen. De 
  mentoren en praktijkinstructeurs praten regelmatig met leerlingen over de leer- en leefregels en maken naar behoefte samen bijzondere regels voor de eigen les of bij bepaalde samenstellingen van een groep;
 3. In protocollen om ons te helpen adequaat te reageren bij bijzondere situaties. Sommige protocollen zijn wettelijk verplicht.

 

Sociaal veilige school 
MaxX wil een sociale veilige plek bieden aan de leerlingen, medewerkers en bezoekers. Daarvoor is een aantal afspraken en regels vastgelegd in protocollen. Deze protocollen helpen ons wanneer zich specifieke situaties voordoen.

 

Protocollen

 • Calamiteitenprotocol
 • Dyslexieprotocol
 • Medicijnprotocol
 • Pestprotocol
 • Protocol alcohol en drugs
 • Protocol seksuele intimidatie/seksueel misbruik
 • Stappenplan inclusief protocol schorsing en verwijdering
 •  Verzuimprotocol

Deze protocollen kunt u desgewenst inzien op school.

Privacy
Met ingang van 22 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), van kracht.

 

De mentor is de spil van het gehele leerproces