Jaarplanner 2020 - 2021

 
Augustus 2020 
Woensdag 26 augustusEerste schooldag
  
September 2020 
Vanaf maandag 7 septemberOPP gesprekken voor nieuwe leerlingen
Vanaf Dinsdag 29 septemberGMR vergadering
  
Oktober 2020 
Dinsdag 6 oktoberMR vergadering
Maandag 12 oktoberBoscross
Dinsdag 13 oktoberMedezeggenschapsdag
Woensdag 14 oktober Informatie in Teams voor klas 1,2, 5 & uitstroom
Donderdag 15 oktoberInformatie in Teams voor klas 3 & 4
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober Herfstvakantie
Vanaf maandag 26 oktoberStart huisbezoeken nieuwe leerlingen (als Corona het toelaat)
  
November 2020 
Dinsdag 3 novemberMR vergadering
Vanaf 9 novemberStart intake uitstroomleerlingen met gemeentes
Vanaf maandag 9 novemberProjectweek: Mediawijsheid
Maandag 9 novemberStart periode 1.2
Donderdag 12 november Koekeloeren voor 2de jaars-leerlingen (Workshops)
Woensdag 18 novemberGMR vergadering (reserve)
  
December 2020 
Dinsdag 1 decemberGMR studiedag
Dinsdag 8 decemberMR vergadering
Maandag 14 december"Eindejaarshapje" voor de Bovenbouw
Maandag 14 decemberGMR vergadering
Vrijdag 18 december"Eindejaarshapje" voor de Onderbouw
Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021Kerstvakantie
  
Januari 2021 
Maandag 4 januariStudiedag; de leerlingen zijn vrij
Maandag 11 januari t/m vrijdag 15 januariProjectweek; Gezonde week
Dinsdag 12 januariMR vergadering
Woensdag 13 januariTerugkomavond oud leerlingen 
Dinsdag 19 januariLeerlingbespreking; vanaf 11.50 uur zijn de leerlingen vrij (m.u.v. stage)
Maandag 25 januari Presentatieweek; vanaf 12.45 uur zijn de leerlingen vrij (m.u.v. stage)
Dinsdag 26 januariActiviteitenochtend; vanaf 12.45 uur zijn de leerlingen vrij
Woensdag 27 januariPresentatieweek; vanaf 12.45 uur zijn de leerlingen vrij (m.u.v. stage)
  
Februari 2021 
Maandag 1 februariStart periode 2.1
Dinsdag 2 februariBasiscursus MR
Dinsdag 9 februariMR vergadering
Donderdag 11 februariReserve dag GMR vergadering
Maandag 15 februariRosenmontag = lesdag
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februariVoorjaarsvakantie
  
Maart 2021 
Dinsdag 2 maartMR vergadering
  
Donderdag 18 maartPraktijkkeuzeavond Onderbouw
Maandag 22 maart t/m vrijdag 26 maartProjectweek; Week van het geld
Woensdag 24 maartCursus MR
Maandag 29 maartInleveren vakkenkeusformulier Onderbouw
Dinsdag 30 maartGMR vergadering
Woensdag 31 maartVakkenkeuzeavond Bovenbouw
  
April 2021 
Donderdag 1 aprilKoekeloeren voor de 1ste jaars leerlingen
vrijdag 2 aprilGoede Vrijdag gewone lesdag
Vrijdag 2 aprilPaasbrunch Onderbouw
Maandag 5 april Tweede paasdag vrije dag
Dinsdag 6 april Studiedag; de leerlingen zijn vrij
Dinsdag 6 aprilMR vergadering
Maandag 12 aprilInleveren vakkenkeusformulier Bovenbouw
Woensdag 14 april Studiedag GMR
Maandag 19 aprilStart periode 2.2
Maandag 19 aprilWalking Dinner
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei Meivakantie
  
Mei 2021 
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei Meivakantie
Dinsdag 11 mei MR vergadering
Donderdag 13 mei  en vrijdag 14 meiHemelvaartsdag en vrije vrijdag
Dinsdag 18 meiVoetbaldag
Maandag 24 meiTweede pinksterdag vrije dag
Dinsdag 25 mei Reserve voetbaldag
  
Juni 2021 
Dinsdag 8 juniMR vergadering
Woensdag 16 juniGaladinner
Dinsdag 22 juniGesprek met Toezichthouders
Dinsdag 22 juniGMR vergadering
Dinsdag 22 juniLeerlingbespreking; de leerlingen zijn om 12.45 uur vrij
Woensdag 23 juni Certificaten-middag
Diploma-uitreiking & Afscheidsavond 
Donderdag 24 juniKennismaking nieuwe leerlingen (1ste en 2de jaars)
Donderdag 24 juniBekendmaken klassenindeling Onderbouw
Maandag 28 juniBekendmaken klassenindeling Bovenbouw
Maandag 28 t/m woensdag 30 juniPresentatieweek; leerlingen zijn om 12.45 uur vrij
Dinsdag 29 juniSportactiviteit; de leerlingen zijn om 12.45 uur vrij
Woensdag 30 juniPresentatieweek; leerlingen zijn om 14.45 uur vrij
  
Juli 2021 
Donderdag 1 juliMR vergadering
Maandag 5 juli Afsluiting met de mentorgroep
Dinsdag 6 juli laatste schooldag en teamactiviteit
Woensdag 7 t/m vrijdag 9 juli Lesvrije dagen voor aanvang van de zomervakantie.
Maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustusZomervakantie
  
  
Augustus 2021 
Woensdag 25 augustus 2021Start nieuwe schooljaar: 8.40 uur klas 1 & 2
Woensdag 25 augustus 2021Start nieuwe schooljaar:13.05 uur Klas 3, 4, 5 & 
Donderdag 26 augustus 2021Kenningsmakings-activiteit van het team
Vrijdag 28 augustus 2021Reguliere lesdagRespect voor ieders culturele achtergrond