img_header_dummy

Praktische informatie 

Schooltijden
08.40 - 09.00 uur       Start van de dag, mentortijd of teamstart
09.00 - 10.45 uur     Blok 1
10.45 - 11.00 uur       Pauze
11.00 - 12.45 uur     Blok 2
12.45 - 13.05 uur     Pauze
13.05 - 14.50 uur     Blok 3
14.50 - 15.30 uur     Mentortijd


* Stagetijden wijken af van deze schooltijden.

Ziekmelding
Bij afwezigheid van een leerling wegens ziekte moet een ouder van de leerling dit telefonisch doorgeven tussen 08.15 en 08.40 uur via telefoonnummer 0545 - 72 70 05. Indien een leerling onder schooltijd ziek wordt, verlaat de leerling de school alleen met toestemming van de mentor of de onderwijscoördinator. Er wordt altijd contact opgenomen met de ouders wanneer een leerling tussentijds ziek naar huis gaat.

Bel 0545 - 72 70 05

Verzuim
Omgaan met verzuim is maatwerk, wij gaan uit van de volgende leefregels: ik doe ertoe, de ander doet ertoe, de omgeving doet ertoe. MaxX hanteert het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek om te bepalen of verzuim geoorloofd is of niet. De mentor noteert alle verzuim, geoorloofd of ongeoorloofd. Deze gegevens worden jaarlijks naar de Inspectie van Onderwijs gestuurd.

Verlofregeling
In het verzuimprotocol staan tevens afspraken over verlofaanvragen voor een leerling buiten schooltijden.

Dit protocol kunt u desgewenst inzien op school.

Jaarplanning 2019/2020  
Het schooljaar is gestart op woensdag 28 augustus 2019 en is ingedeeld in 2 periodes.

Periode 1:     van 28 augustus 2019 tot en met 31 januari 2020.
Periode 2:     03 februari 2018 tot en met einde schooljaar.

Schoolvakanties MAXX 2019 - 2020

Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 6 januari 2020 (Maandag is een lesvrije dag)
Voorjaarsvakantie  
Meivakantie  
Hemelvaartsdag 
Tweede pinksterdag
Zomervakantie  

Studiedagen MAXX    maandag 02-12-2019, dinsdag 06-01-2020

* De vakantiedagen zijn gelijk met Het Assink Lyceum, Het Starink en het basisonderwijs van Neede, Eibergen, Haaksbergen, Borculo en de bijbehorende woonkernen. Met uitzondering van Rosenmontag (lesdag voor VO, BaO bepaalt zelf) en Goede Vrijdag (vakantiedag voor VO, BaO bepaalt zelf). Wij kiezen voor Rosenmontag als vakantiedag en Goede Vrijdag als lesdag.

Bekijk hier de Jaarplanner 2019-2020

 

Jaarplanner 2018-2019

Respect voor ieders culturele achtergrond