Praktische informatie 

Schooltijden
08.40 - 09.00 uur       Start van de dag, mentortijd of teamstart
09.00 - 10.45 uur     Blok 1
10.45 - 11.00 uur       Pauze
11.00 - 12.45 uur     Blok 2
12.45 - 13.05 uur     Pauze
13.05 - 14.50 uur     Blok 3
14.50 - 15.30 uur     Mentortijd


* Stagetijden wijken af van deze schooltijden.

Ziekmelding
Bij afwezigheid van een leerling wegens ziekte moet een ouder van de leerling dit telefonisch doorgeven tussen 08.15 en 08.40 uur via telefoonnummer 0545 - 294 145. Indien een leerling onder schooltijd ziek wordt, verlaat de leerling de school alleen met toestemming van de mentor of de onderwijscoördinator. Er wordt altijd contact opgenomen met de ouders wanneer een leerling tussentijds ziek naar huis gaat.

Bel 0545 - 294 145

 

Verzuim
Omgaan met verzuim is maatwerk, wij gaan uit van de volgende leefregels: ik doe ertoe, de ander doet ertoe, de omgeving doet ertoe. MaxX hanteert het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek om te bepalen of verzuim geoorloofd is of niet. De mentor noteert alle verzuim, geoorloofd of ongeoorloofd. Deze gegevens worden jaarlijks naar de Inspectie van Onderwijs gestuurd.

Verlofregeling
In het verzuimprotocol staan tevens afspraken over verlofaanvragen voor een leerling buiten schooltijden.

Dit protocol kunt u desgewenst inzien op school.

Jaarplanning 2018/2019  
Het schooljaar is gestart op woensdag 29 augustus 2018 en is ingedeeld in 2 periodes.

Periode 1:     van 30 augustus 2018 tot en met 01 februari 2019.
Periode 2:     04 februari 2018 tot en met 12 juli 2019.

Schoolvakanties MAXX 2018 - 2018

Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Meivakantie 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019 (incl. 2e Paasdag en Koningsdag)
Hemelvaartsdag30 mei en 31 mei 2019
Tweede pinksterdag10 juni 2019
Zomervakantie 10 juli 2019 t/m 23 augustus 2019

Studiedagen MAXX    maandag 03-12-2018, dinsdag 02-04-2019

* De vakantiedagen zijn gelijk met Het Assink Lyceum, Het Starink en het basisonderwijs van Neede, Eibergen, Haaksbergen, Borculo en de bijbehorende woonkernen. Met uitzondering van Rosenmontag (lesdag voor VO, BaO bepaalt zelf) en Goede Vrijdag (vakantiedag voor VO, BaO bepaalt zelf). Wij kiezen voor Rosenmontag als vakantiedag en Goede Vrijdag als lesdag.

Bekijk hier de Jaarplanner 2017-2018:

 

Jaarplanner 2018-2019

De mentor is de spil van het gehele leerproces