img_header_dummy

Praktische informatie 

Schooltijden
08.40 - 09.00 uur       Start van de dag, mentortijd of teamstart
09.00 - 10.45 uur     Blok 1
10.45 - 11.00 uur       Pauze
11.00 - 12.45 uur     Blok 2
12.45 - 13.05 uur     Pauze
13.05 - 14.50 uur     Blok 3
14.50 - 15.30 uur     Mentortijd


* Stagetijden wijken af van deze schooltijden.

Ziekmelding
Bij afwezigheid van een leerling wegens ziekte moet een ouder van de leerling dit telefonisch doorgeven tussen 08.15 en 08.40 uur via telefoonnummer 0545 - 72 70 05. Indien een leerling onder schooltijd ziek wordt, verlaat de leerling de school alleen met toestemming van de mentor of de onderwijscoördinator. Er wordt altijd contact opgenomen met de ouders wanneer een leerling tussentijds ziek naar huis gaat.

Bel 0545 - 72 70 05

Verzuim
Omgaan met verzuim is maatwerk, wij gaan uit van de volgende leefregels: ik doe ertoe, de ander doet ertoe, de omgeving doet ertoe. MaxX hanteert het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek om te bepalen of verzuim geoorloofd is of niet. De mentor noteert alle verzuim, geoorloofd of ongeoorloofd. Deze gegevens worden jaarlijks naar de Inspectie van Onderwijs gestuurd.

Verlofregeling
In het verzuimprotocol staan tevens afspraken over verlofaanvragen voor een leerling buiten schooltijden.

Dit protocol kunt u desgewenst inzien op school.

 

 

Jaarplanner 2020-2021

De mentor is de spil van het gehele leerproces