leerlingen-en-ouders

Leerlingbegeleiding extern

Ambulant begeleiders
Op MaxX zijn twee ambulant begeleiders werkzaam. Zij begeleiden leerlingen vanuit het speciaal onderwijs (Cluster 2 en 3/4) wanneer er specialistische of intensieve begeleiding nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een lichamelijke handicap, een chronische ziekte, specifieke gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen/stoornissen. Tevens ondersteunen zij de leerlingen en adviseren de ouders, in samenspraak met de schoolpsycholoog, de mentoren en de interne begeleider.

Jeugdarts
De jeugdarts doet periodiek geneeskundig onderzoek. Ouders kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn. Zij kan naar de huisarts doorverwijzen voor nader onderzoek. De arts is verbonden aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Respect voor ieders culturele achtergrond