leerlingen-en-ouders

Leerlingen & ouders

Onze school is open van 08.40 tot 15.30 uur. Stagetijden wijken af van deze schooltijden. Indien afwezigheid wegens ziekte dient een ouder de leerling telefonisch af te melden tussen 08.15 en 08.40 uur. Onze absentielijn is bereikbaar onder nummer: 0545-727005 Vind hier meer praktische informatie als de jaarplanning en schoolvakanties:

Praktische Informatie

Regels en afspraken
Regels geven ruimte en bedding aan onze leer- en leefgemeenschap. Het doel van (het stellen van) onze regels is het persoonlijk leiderschap te ontdekken en te ontwikkelen. Lees hier meer over onze regelgeving:

Regels en afspraken

Toelating
Leerlingen met een leeftijd van 12 tot 18 jaar zijn toelaatbaar, indien ze voldoen aan de gestelde criteria voor het Praktijkonderwijs. Vanaf 2015-2016 is de Wet passend onderwijs van kracht en is elke school lid van een samenwerkingsverband. Daarnaast werken wij nauw samen met de ouders van onze leerlingen. Lees hier meer:

toelating

Contact met ouders
Samen met de leerling, ouders en mentor bepalen we vooraf het ontwikkelingsperspectief. Daarnaast wordt aan het begin van elk schooljaar een informatieavond georganiseerd. De ouders kunnen de ontwikkelingen van hun kind(eren) volgen middels Presentis, een webbased leerlingvolgsysteem. Lees hier meer over alle informatiemogelijkheden:


contact met ouders

Financiën
Schoolboeken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn gratis. Voor overige kosten verwijzen wij u naar onze schoolgids. Lees hier wat er allemaal komt kijken bij de financiën:

financiën

Leerlingbegeleiding intern
Elke leerling maakt deel uit van een team, binnen dit team is een interne begeleider werkzaam. Elke leerling heeft een mentor. Tevens zijn een schoolpsycholoog, taalcoach en schoolmaatschappelijk werker werkzaam binnen MaxX. Lees hier meer over de interne begeleiding:

leerlingbegeleiding intern

Leerlingbegeleiding extern
Ook extern worden onze leerlingen ondersteund. Op MaxX zijn twee ambulant begeleiders werkzaam. Tevens zijn een jeugdarts, leerplichtambtenaar en schoolagent werkzaam op MaxX. Lees hier meer over externe leerlingbegeleiding:

leerlingbegeleiding extern

Respect voor ieders culturele achtergrond