Op MaxX werken we met het digitaal portfolio ‘Presentis’.
In Presentis kunt u bekijken hoe het gaat met uw zoon/dochter op MaxX.
In de loop van het jaar kunt u behaalde competenties (= vaardigheden, kennis, kwaliteiten) tijdens de theorie en praktijk, cijfers, stage, de extra ondersteuning die uw zoon/dochter krijgt en de gesprekken met zijn/haar mentor inzien in Presentis.
Zo heeft u altijd een overzicht van alle zaken die spelen op school en die te maken hebben met de ontwikkeling van uw zoon/dochter.
Ook u kunt vanuit huis inloggen in het portfolio van uw zoon/dochter.

U kunt inloggen op Presentis door de volgende link in de adresbalk van uw internetbrowser in te typen:
Link: https://maxxonderwijs.presentis.nl/start/ Gebruik wel ÈÈn van de volgende internetbrowsers om Presentis goed te laten werken:

  1. Google Chrome
    2. Microsoft EDGE (Windows 10)
    3. Safari (Apple)

U kunt de vraag van de internetbrowser verwachten om het wachtwoord op te slaan. Doe dit niet i.v.m. de privacy en de juiste werking van Presentis.
We wensen u veel plezier met het portfolio van uw zoon/dochter en hopen dat het u een goed inzicht geeft van zijn/haar ontwikkeling op MaxX.
Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over Presentis, dan horen wij dit graag.
Neem daarvoor contact op met de mentor.

 

De pagina beluisteren met ProReaderLees voor