Partnerschap.
Het partnerschap tussen school en ouders is een wezenlijk kwaliteitskenmerk van onze school. We zijn beide nauw betrokken bij de opvoeding en de begeleiding van kinderen.

We hebben een gezamenlijk belang: het zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, op school en thuis. Samen kunnen we meer doen dan ieder voor zich.

De pagina beluisteren met ProReaderLees voor