Welke mogelijkheden bied ik de leerling om talenten te ontwikkelen

 1. Bied ik de leerling brede mogelijkheden om te leren op het gebied van arbeid, wonen, vrije tijd tot aan burgerschap
 2. Laat ik de leerling binnen en buiten de school talenten ontwikkelen
 3. Betrek ik ouders en/of verzorgers bij de talentenontwikkeling van hun kind
 4. Organiseer ik samen leren, samen delen en samen vieren

Handel ik in mogelijkheden van de leerling

 1. Zijn de talenten van de leerling uitgangspunt
 2. Bied ik de leerling mogelijkheden om zelf te ontdekken
 3. Geef ik de leerling ruimte om fouten te maken
 4. Maak ik leeropbrengsten zichtbaar

Heb ik het onderwijs persoonlijk voor elke leerling ingevuld

 1. Coach ik de leerling
 2. Werk ik vraaggestuurd
 3. Bied ik maatwerk aan elke leerling
 4. Leidt mijn begeleiding tot zelfstandigheid

Lever ik een bijdrage aan de leer- en leefgemeenschap

 1. Reflecteer ik op wat ik doe
 2. Communiceer ik open
 3. Heb ik vertrouwen in de ander
 4. Laat ik verantwoordelijkheid bij de ander
De pagina beluisteren met ProReaderLees voor