Uitstroomgegevens. 2011 Р2012 2012 Р2013 2013-2014
Regulier werk (eventueel gecombineerd met een
vervolgopleiding ROC BBL-traject)
11  11 9
Regulier werk met subsidieregeling РWajong  (eventueel gecombineerd met een vervolgopleiding ROC BBL-traject) 6 10 12
Begeleid werk (Sociale werkvoorziening) geen 5 2
ROC BOL 17 13 8
VMBO geen 3 1
Andere PRO (verhuizingen) 7 5 4
REC 4 1 1
VSO geen geen 2
Dagbesteding geen geen 1
Overig 2 1 1
Totaal 47 49 41
De pagina beluisteren met ProReaderLees voor