Stage
Het doel van MaxX is leerlingen naar een plaats op de arbeidsmarkt te leiden (indien mogelijk gecombineerd met een ververvolgopleiding). MaxX wil dit met de volgende middelen bereiken:
– vergroten van praktische vaardigheden
– bevorderen van de sociale redzaamheid
– arbeidsvoorbereiding
– stage in bedrijven of instellingen
– arbeidsbemiddeling
– nazorg

De verschillende stages in bedrijven of instellingen zijn voor de arbeidsvaardigheden en de beroepsvorming van onze leerlingen van groot belang. In het algemeen lopen de leerlingen vanaf hun 16e jaar stage.
We willen zorgen dat de stageplaats aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Zo krijgt de leerling een goed beeld van zijn of haar beroepsmogelijkheden. De werkgever kan onze leerlingen kennis laten maken met het specifieke bedrijfsgebeuren. Stage is een middel om de arbeidsvaardigheden en de bemiddelbaarheid naar de arbeidsmarkt van onze leerlingen te vergroten.

039

Bedrijvenmiddag maart 2015: MaxX in gesprek met de stagebedrijven.

 

De pagina beluisteren met ProReaderLees voor