Visie
Ieder mens heeft talenten, mogelijkheden en capaciteiten om een bijdrage te
leveren aan de gemeenschap en dient daarvoor beloond en gerespecteerd te
worden. De opdracht voor het onderwijs is om leerlingen te ondersteunen en te begeleiden in het ontdekken en ontwikkelen van al deze talenten.

Missie
Wie ben jij, wat wil jij en wat heb je nodig? Wij dagen de leerlingen uit om de
eigen individuele talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij denken in
mogelijkheden om talentontwikkeling bij leerlingen te realiseren om hen later
zelfstandig te kunnen laten werken, wonen en in de maatschappij als actief
burger zinvol te kunnen participeren. Zo worden dromen werkelijkheid.

De pagina beluisteren met ProReaderLees voor