Medezeggenschapsraad van MaxX

Personeelsgeleding: Margot Waarts, Marije Boevink en José Seynaeve
Oudergeleding: mw. M. Orriëns-Lansink,  mw. E.M. Stegeman-Evenhuis en mw. C. Brommer.

Via onderstaande link kunt u het advies van de MR-oudergeleding m.b.t. PrOZO  lezen.
Uitkomsten overleg m.b.t. PrOZO najaar 2016 mbt ouderbijdrage

Voor vragen / opmerkingen kunt u mailen naar mrinfo@maxxonderwijs.nl.

 

 

 

 

De pagina beluisteren met ProReaderLees voor