Europees Sociaal Fonds

MaxX doet mee aan de projecten van het Europees Sociaal Fonds.
Als school worden we hiervoor financieel ondersteunt vanuit het ESF.

In schooljaar 2010-2011 hebben we de toezegging van een ondersteuning, door deel te nemen aan de onderstaande activiteiten:

  1. Leerlingwerkplaatsen, als voorbereiding op de externe stage doorlopen de leerlingen een leerlingwerkplaats.
  2. Branchegerichte cursussen, op MaxX bestaat de mogelijkheid om branche erkende certificaten te behalen.
  3. Netwerkvorming, intensieve samenwerking tussen de netwerkpartijen is van belang voor het welslagen van meer en duurzame plaatsing van leerlingen van MaxX op de arbeidsmarkt of naar vervolgonderwijs.

Bezoek voor meer informatie over het Europees Sociaal Fonds: www.agentschap.szw.nl

De pagina beluisteren met ProReaderLees voor